Nepremičnine Agent Kranj AgentKranj na Facebooku
       04 / 236 53 60 English

Uvodna stran
Agent Kranj
O podjetju
Lokacija
Dokumentacija
Povezave
Kontakti
Nepremičnine
Prodaja
Oddaja
Nakup
Želite kupiti ali prodati?
Projekti
Novogradnje
Reference
Britof
Mlaka
Čirče
Struževo

 


Posebna ponudba!

Dragocena zemljišča v STRUŽEVEM

V industrijsko poslovni coni EXOTERM v Struževem pri Kranju je na voljo nezazidano stavbno
zemljišče v velikosti 65 tisoč kvadratnih metrov. Namenjeno je gradnji in dozidavi proizvodnih in
skladiščnih objektov. V Kranju so tovrstne parcele, ki so od avtoceste oddaljene le 400 metrov, prava
redkost. Prevzem je možen takoj.

Družba EXOTERM Kranj, d.d., ureja industrijsko poslovno cono na zemljiščih ob svoji lokaciji Struževo 66 v velikosti 65 tisoč kvadratnih metrov z namenom prodaje. Prostor na tem območju je možno uporabiti za gradnjo, dozidavo in nadzidavo objektov namenjenih proizvodnji, skladiščenju, parkiriščem in spremljajočim objektom, ki služijo tej dejavnosti (upravni proizvodi, trgovine lastnih proizvodov, okrepčevalnice, železniški terminal, bencinski servis ...) v skladu z merili za pozidavo in oblikovanje (ne smejo povzročati čezmernih vplivov na okolje). Sprememba namembnosti je možna pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z namensko rabo tega območja. Zemljišča ležijo v neposredni bližini proizvodno-skladiščnih prostorov družbe Exoterm in se navezujejo na Industrijsko cono Naklo. Zelo dobrodošla je neposredna bližina avtoceste Ljubljana - Jesenice, od katere je oddaljena le 400 metrov. Poleg tega je velik del nove industrijske ceste, ki povezuje naselje Naklo in območje Exotrema ter nove industrijsko poslovne cone že zgrajen. Ob zemljišču poteka tudi železniški tir za lokalno povezavo do večjega trgovskega centra. Tir pa bi bilo mogoče, kot so pokazale študije družbe Exoterm in Slovenskih železnic, priključiti tudi na ta zemljišča. Poleg tega ne bo pretiranih stroškov zaradi komunalnega prispevka, saj je podjetje Exoterm priključeno na električno, plinsko, vodovodno, telefonsko in kanalizacijsko omrežje, kamor je priključeno tudi nepozidano območje. Kupiti je možno parcele, večje od 2.500 kvadratnih metrov. Okvirna cena, ki je odvisna od velikosti zemljišča, se giblje od 100 do 120 evrov na kvadratni meter zemljišča. Prevzem je možen takoj. Lastnik dopušča tudi možnost zamenjave zemljišč podjetjem, ki so utesnjeni v mestnih jedrih ali okolici in na ta način nimajo možnosti za razširitev dejavnosti. V pripravi je tudi projekt za izdelavo in izgradnjo komunalne infrastrukture - v tem primeru bodo seveda cene zemljišča višje.

Za dodatne informacije se obrnite na:

Agent Kranj, Stritarjeva ulica 4;
tel.: 04/2365-360; 04/2365-361
e-pošta: info@agentkranj.si,
www.agentkranj.si 


simulacija skladiščno-logističnega centra

  Izdelava spletnih strani TurboSIST